Khi chọn quỹ Mở, giá chứng chỉ quỹ cao hay thấp có quan trọng không?

1. GIÁ CHỨNG CHỈ QUỸ LÀ GÌ?

  • NAV là từ viết tắt của Net Asset Value, có nghĩa là giá trị tài sản hiện tại đang có của quỹ mở.
  • NAV/Chứng Chỉ Quỹ chính là giá chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ).

2. KHI CHỌN QUỸ MỞ, GIÁ CHỨNG CHỈ QUỸ CAO HAY THẤP CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?

  • Bạn sẽ mua được nhiều chứng chỉ quỹ hơn khi NAV/CCQ thấp và ít chứng chỉ quỹ hơn khi NAV/CCQ cao. Nhưng giá trị khoản đầu tư trong cả hai trường hợp là như nhau nếu hai quỹ có cùng lợi nhuận. (Xin xem ví dụ minh họa bên dưới).
  • Tất cả quỹ mở thường được chào bán lần đầu với NAV/CCQ là 10.000 đồng. Vì vậy, NAV/CCQ thấp có nghĩa là quỹ mở vừa mới được chào bán hoặc là do quỹ có lợi nhuận thấp. Ngược lại, NAV/CCQ cao có nghĩa là quỹ có lợi nhuận tốt vì đã tăng giá trị rất nhiều. Đo đó, quỹ mở với NAV/CCQ cao có thể là một sự lựa chọn tốt để đầu tư.
  • Tuy nhiên, không phải tất cả các quỹ mở có NAV/CCQ cao đều là khoản đầu tư tốt. Ưu điểm của những quỹ mở có NAV/CCQ cao là thường có kết quả đầu tư quá khứ lâu dài để nhà đầu tư xem xét. 

Giá chứng chỉ quỹ không phải là yếu tố quan trọng để bạn quyết định nên chọn quỹ mở nào. Lợi nhuận quỹ đem lại cho bạn trong tương lai mới thật sự quan trọng. Do đó, khi lựa chọn quỹ mở, bạn cần đánh giá chiến lược đầu tư, quy trình đầu tư, và đội ngũ chuyên gia đầu tư của quỹ, bởi đây là những yếu tố tạo ra lợi nhuận trong tương lai của quỹ. Lợi nhuận của quỹ trong quá khứ cũng là một chỉ số tham khảo để xem chiến lược đầu tư của quỹ có đem lại các kết quả đầu tư tốt không.

LỢI NHUẬN CỦA CÁC QUỸ MỞ VCBF

Quỹ TBF-VCBF đã có lợi nhuận 15.9% dành cho các nhà đầu tư 5 tháng đầu năm 2017 và 17.7% mỗi năm kể từ khi thành lập. Quỹ VCBF-BCF đem lại lợi nhuận 18.7% cho các nhà đầu tư 5 tháng đầu năm 2017 và 20.4% mỗi năm kể từ khi thành lập. 

VCBF đã được Tạp chí International Finance của Anh bình chọn là Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2017

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top