Tại ngày 30/09/2021

Viết tắt VCBF-FIF
Ngày thành lập 09/08/2019
Giấy phép số 40/GCN-UBCK
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Bank
Kiểm toán Ernst & Young
Nhà phân phối VCBF, VCBS
Phân chia lợi nhuận Chưa có
Giá trị tài sản ròng 

91,058,681,246 VND

 

(*) Cập nhật tại ngày 30/09/2021 

   


 
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ 10,338.9
Giá trị tài sản ròng thay đổi so với tuần trước 0.52%
Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm 1.67%
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) 10,338.9
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) 9,997.36
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành 

7,992,304.99

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài *

1.69%

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * Chưa có
   
Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục

Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) *

1.33%

Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) *
0.00%
Tổng danh mục * 04 chứng khoán
   
   

 

 

 

 

Mô tả

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF ("Quỹ VCBF-FIF") là quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản của Quỹ được đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

 

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư chủ yếu của Quỹ VCBF-FIF là bảo toàn vốn ban đầu và mang lại thu nhập thường xuyên bằng cách đầu tư vào các tài sản cho thu nhập cố định.

 

Chiến lược đầu tư

Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm tạo dòng thu nhập đều đặn. Quỹ sẽ duy trì một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao. Dựa trên nhận định của VCBF về tình hình kinh tế vĩ mô và xu hướng lãi suất, tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ nhằm đạt được mục tiêu của Quỹ.

Đối với Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, Quỹ tập trung vào quản lý kỳ hạn, lựa chọn trái phiếu dựa trên nhận định về xu hướng lãi suất, tính thanh khoản của các kỳ hạn khác nhau. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ

Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

 

Lợi ích của quỹ

Quỹ VCBF-FIF đem lại lợi nhuận tương đối ổn định và kỳ vọng cao hơn lãi suất tiết kiệm. Lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ là trên 8%/năm.

Quỹ VCBF-FIF cũng có các lợi ích khác của một quỹ mở. Bạn có thể đọc thêm các lợi ích của một quỹ mở tại mục "Lợi Ích Của Quỹ Mở" trong phần "Khái Niệm Về Quỹ Mở"

 

Chi tiết danh mục
 
Tại ngày 30/09/2021
Phân bổ tài sản
Trái phiếu 41.9%
Chứng chỉ tiền gửi 17.8%
Hợp đồng tiền gửi 37.9%
Tiền và tài sản khác 2.5%
 
 
Top mã trái phiếu có giá trị cao nhất   
Tên công ty % trên NAV
Trái phiếu Masan MSN11906 16.4%
Trái phiếu Hà Đô HDG121001    15.9% 
Trái phiếu CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2122006) 8.0%
Trái Phiếu CTCP - Tập đoàn Vingroup (VICB2124002) 1.5% 
   
Tổng 41.9%
 
 
 

 

  • Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, MCom, CFA, 19 năm kinh nghiệm đầu tư và kiểm toán.
  • Bà Dương Kim Anh, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính và Ngân hàng, 20 năm kinh nghiệm đầu tư và tư vấn đầu tư.

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top