ĐỊA CHỈ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI VÀ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

STT NHÀ PHÂN PHỐI VÀ GIỚI THIỆU Địa chỉ Quận Thành phố Điện thoại
1 Công ty LD Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank ("VCBF") – Chi nhánh Hồ Chí Minh Tầng 14, Tòa nhà Centec, Số 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6 Quận 3 Hồ Chí Minh (84-28) 3827 0750
back to top