download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-MGF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 01/11/2022)

Ngày 13 tháng 10 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-FIF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 01/11/2022)

Ngày 13 tháng 10 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 01/11/2022)

Ngày 13 tháng 10 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 01/11/2022)

Ngày 13 tháng 10 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-MGF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 16/06/2022)

Ngày 01 tháng 06 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-FIF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 16/06/2022)

Ngày 01 tháng 06 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 16/06/2022)

Ngày 01 tháng 06 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 16/06/2022)

Ngày 01 tháng 06 năm 2022
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-MGF (cập nhật ngày 03/12/2021)

Ngày 03 tháng 12 năm 2021
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-MGF

Ngày 01 tháng 09 năm 2021

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top