Young Professional


Thịnh vượng tài chính và Quản lý tài chính cá nhân

Thịnh vượng tài chính không chỉ là một mục tiêu, mà là một hành trình của sự hiểu biết về quản lý tài chính cá nhân. Khi cân nhắc và kiểm soát nguồn thu nhập cùng với chi tiêu, thịnh vượng không chỉ là ước mơ, mà là hiện thực



Công cụ đầu tư và phương pháp phân bổ tài sản

Công cụ đầu tư và phương pháp phân bổ tài sản là những cây cầu nối giữa khao khát gia tăng tài sản và sự khôn ngoan trong quyết định. Những sự chọn lựa thông minh là chìa khóa mở cánh cửa của tương lai tài chính vững chắc



Quỹ mở là gì? Lợi ích của đầu tư quỹ mở?

Quỹ mở là lớp tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư của "Thế hệ mới"


Các Quỹ Mở của VCBF

Mỗi Quỹ mở VCBF là một câu chuyện về chiến lược đầu tư, phân bổ các lớp tài sản, mức độ chấp nhận rủi ro/ lợi nhuận riêng biệt. Nhưng cả 4 quỹ mở VCBF có cùng chung đích đến, đó là sự vững bền trên con đường tài chính

Giới thiệu các quỹ mở của VCBF


Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top