Giới Thiệu Tổng Quan

 

QUẢN LÝ TÀI SẢN
 

Điểm mạnh của bộ phận Quản Lý Tài Sản bao gồm:

 • Đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm và kiến thức
 • Đội ngũ quản lý danh mục đầu tư với kinh nghiệm đầu tư chuyên sâu
 • Thiết kế danh mục đầu tư phù hợp
 • Bộ phận giao dịch có kinh nghiệm và minh bạch
 
 • Công cụ quản lý rủi ro chặt chẽ
 • Kiểm soát tuân thủ chặt chẽ và thường xuyên
 • Hiệu quả đầu tư điều chỉnh theo rủi ro được đánh giá thường xuyên.
BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
 

Quy trình đầu tư chặt chẽ và nghiêm ngặt bao gồm:

 • Chủ động phân tích sàng lọc thị trường và các ngành.
 • Áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trong việc lựa chọn cổ phiếu một cách khác biệt.
 • Phân tích chuyên sâu trước khi đầu tư và theo dõi thường xuyên sau đầu tư.
 
 • Đầu tư dài hạn và cơ bản.
 • Tận dụng các biến động của thị trường trong việc mua và bán chứng khoán.

back to top