Hưu Trí Tự Nguyện

QUỸ HƯU TRÍ LÀ GÌ?

Quỹ Hưu Trí là tên viết tắt của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động nhằm cải thiện cuộc sống hưu trí của người lao động.

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (“VCBF”) triển khai Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF (“VCBF-CB”) và Quỹ Hưu Trí Bảo Toàn VCBF (“VCBF-BT”), theo Giấy chứng nhận số 04/GCN-QLQHTBSTN về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện được Bộ Tài chính cấp ngày 03/03/2022.

LỢI ÍCH CỦA QUỸ HƯU TRÍ VCBF

  • Chính sách thuế

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tới 3 triệu đồng/tháng cho khoản đóng góp vào Quỹ Hưu Trí của doanh nghiệp.

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho khoản đóng góp tới 1 triệu đồng/tháng.

  • Phúc lợi

Gia tăng phúc lợi cho người lao động.

Giữ chân nhân sự của công ty.

Tạo thêm phần thu nhập với lợi tức đầu tư hấp dẫn bên cạnh mức trợ cấp lương hưu từ BHXH khi về già.

  • Đơn vị quản lý hàng đầu

Được quản lý bởi công ty quản lý quỹ uy tín hàng đầu Việt Nam - VCBF.

THÔNG TIN CÁC QUỸ HƯU TRÍ CỦA VCBF

Tên đầy đủ Tên viết tắt Lợi nhuận/Mức độ rủi ro kỳ vọng Phân bổ tài sản
 Quỹ Hưu Trí Cân Bằng VCBF VCBF-CB  Trung bình

Trái phiếu chính phủ: Tối thiểu 50% (theo quy định hiện hành)
Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải là chứng chỉ quỹ trái phiếu (như chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng…): Tối đa 50%

Quỹ Hưu Trí Bảo Toàn VCBF VCBF-BT Thấp

Trái phiếu chính phủ: Tối thiểu 50% (theo quy định hiện hành)
Chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu: Tối thiểu 20%
Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải là chứng chỉ quỹ trái phiếu (như chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cân bằng…): Tối đa 30%

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG VÀ HƯỞNG

 

  • Về hình thức tham gia: trong giai đoạn đầu, người lao động và/hoặc người sử dụng lao động sẽ thực hiện đóng góp định kỳ vào quỹ theo thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động và giữa người sử dụng lao động với công ty quản lý quỹ. Số tiền đóng góp phụ thuộc vào chính sách với người lao động và các cân nhắc về thuế. VCBF sẽ tư vấn trực tiếp cho từng đơn vị dựa theo nhu cầu và chính sách chi trả của đơn vị.
  • Về phương thức chi trảsố tiền đóng góp và toàn bộ lợi nhuận đầu tư từ các khoản đóng góp sẽ thuộc sở hữu của người lao động theo chính sách chi trả được thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động có thể lựa chọn nhận một lần hoặc nhận hàng tháng sau khi nghỉ hưu. 
 
 LIÊN HỆ VỀ THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

Mr. Phạm Quang Hưng - Trưởng phòng kinh doanh VCBF

Email: quanghung@vcbf.com

Tel: (+84) 24 3936 4540      Ext: 160

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top