Giá trị & Quản trị doanh nghiệp

Giá trị

Giá trị nền tảng phản ánh những yếu tố quan trọng nhất của một công ty.

Đặt khách hàng là yếu tố trọng tâm. Chúng tôi cố gắng hiểu rõ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội đáp ứng yêu cầu của khách hàng cao hơn kỳ vọng mà khách hàng đề ra, luôn sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm được ủy thác và luôn xem lợi ích của khách hàng như chính lợi ích của mình. Phấn đấu cho sự hoàn hảo. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến những dịch vụ mang tính chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất, tạo kết quả ổn định và cạnh tranh cho khách hàng. Coi trọng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi cam kết luôn làm việc với thái độ trung thực, đáng tin cậy và tôn trọng. Chúng tôi luôn duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của mình.

 

Quản trị doanh nghiệp

VCBF luôn coi trọng vấn đề quản trị doanh nghiệp và cam kết duy trì tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất trong kinh doanh. Chúng tôi tin rằng với sự giám sát chặt chẽ trong việc thi hành những quy tắc Quản trị doanh nghiệp bao gồm “Quy Tắc Thẩm Định Đầu Tư”, “Quy Tắc Tìm Hiểu Khách Hàng” và “Quy Trình Giám Sát Nội Bộ” là những yếu tố sống còn trong việc bảo vệ danh tiếng, tài sản của VCBF cũng như mang lại lợi ích và sự tin tưởng cho khách hàng.

VCBF yêu cầu các thành viên trong công ty làm việc với tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi giao dịch đầu tư. Luôn công bằng và trung thực trong việc đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, luôn luôn tôn trọng và tuân thủ quy định của pháp luật. Tất cả các nhân viên đều phải duy trì tính chuyên nghiệp thông qua việc bảo mật thông tin, quyền sở hữu và phải ngăn ngừa và báo cáo những vấn đề về xung đột lợi ích.

VCBF áp dụng “Quy Tắc Tìm Hiểu Khách Hàng” (“KYC”) cho tất cả các khách hàng trước và trong quá trình quan hệ hợp tác kèm theo việc áp dụng triệt để các quy định chống rửa tiền (“AML”). Cả hai chính sách KYC và AML đều tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế thực hành.

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top