08 - 2019

Nhận giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF

02 - 2019

Giới thiệu "VCBF ETRADE"

02 - 2018

Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu tư Tốt Nhất tại Việt Nam
Tạp chí Global Business Outlook và Tạp chí Global Brands của Anh bình chọn

04 - 2017

Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam, Tạp chí International Finance của Anh bình chọn

08 - 2014

Nhận giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF

12 - 2013

Nhận giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ Mở đầu tiên (Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF)

07 - 2013

Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam, Tạp chí World Finance của Anh bình chọn

11 - 2010

Tổng tài sản quản lý 810 tỷ đồng

08 - 2009

Thành lập Bộ phận Quản lý Tài sản

02 - 2008

Franklin Templeton Investments mua lại cổ phần của Viet Capital Holdings

09 - 2007

Thành lập VPF3

01 - 2007

Thành lập VPF2

10 - 2006

VCBF trở thành Quỹ đầu tiên trong nước nhận được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc quản lý vốn huy động của nước...

08 - 2006

Thành lập Văn phòng Chi nhánh Phía Nam

12 - 2005

Thành lập Quỹ VPF1

12 - 2005

Thành lập VCBF - Công ty liên doanh giữa Vietcombank và Viet Capital Holdings; Trụ sở chính tại Hà Nội

back to top