VNEN

Kênh Đầu Tư Mới

Quỹ mở của VCBF có thể đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn cho bạn.

Lợi nhuận đầu tư quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF là 31,3% năm 2017 và 15,5% năm 2016. Lợi nhuận là 18,5% mỗi năm kể từ khi quỹ thành lập ngày 24/12/2013 tính đến ngày 31/12/2017.

Lợi nhuận đầu tư quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF là 37,4% năm 2017 và 18,4% năm 2016. Lợi nhuận là 21,7% mỗi năm kể từ khi quỹ thành lập ngày 22/8/2014 tính đến ngày 31/12/2017.

Quỹ mở VCBF được quản lý bởi đội ngũ đầu tư với tổng số năm kinh nghiệm là 85 năm trong ngành, có trình độ chuyên môn cao và có đầy đủ thông tin về thị trường, về từng khoản đầu tư, có thời gian chủ động đầu tư và theo dõi khoản đầu tư giúp bạn.

Quỹ VCBF-TBF có đầu tư vào trái phiếu là chứng khoán có lợi nhuận cố định.

Tài sản quỹ mở của VCBF được giám sát bởi ngân hàng Standard Chartered.

Quỹ mở của VCBF được giám sát chặt chẽ bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN). UBCKNN luôn tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư.

Bạn có thể rút vốn đã đầu tư vào quỹ mở VCBF bất kỳ lúc nào. Quỹ sẽ có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ tại giá trị tài sản ròng (NAV) của từng chứng chỉ quỹ trừ đi phí bán (nếu có).

Giá trị tài sản ròng của quỹ được công bố thường xuyên trên website của VCBF và được báo cáo thường xuyên cho UBCKNN.

 

(Các kết quả của các Quỹ được nêu trên đây là trong quá khứ, nên không thể là dự đoán cho các kết quả tương lai của các Quỹ).

Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top