Giải pháp tối ưu cho Quý khách:

ĐẦU TƯ VỚI QUỸ MỞ VCBF

QUỸ MỞ VCBF

Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF
(quỹ VCBF-TBF)

Quỹ mở đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu.

QUỸ MỞ VCBF

Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF
(quỹ VCBF-BCF)

Quỹ mở đầu tư vào cổ phiếu

(Tỉ suất lợi nhuận Quỹ mở thay đổi hàng năm tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ).

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top