Giải pháp tối ưu cho Quý khách:

ĐẦU TƯ VỚI QUỸ MỞ VCBF

Quỹ mở VCBF có mặt trên các ứng dụng

   

 

QUỸ MỞ VCBF

Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF
(quỹ VCBF-TBF)

Quỹ mở đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu.

 

Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF
(quỹ VCBF-FIF)

Quỹ mở đầu tư vào trái phiếu.

QUỸ MỞ VCBF

Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF
(quỹ VCBF-BCF)

Quỹ mở đầu tư vào cổ phiếu

 

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF
(quỹ VCBF-MGF)

Quỹ mở đầu tư vào cổ phiếu VNMIDCAP.

(Tỉ suất lợi nhuận Quỹ mở thay đổi hàng năm tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ.

Đầu tư Quỹ mở có thể có các rủi ro thị trường nên bạn cần đọc kỹ các tài liệu về Quỹ mở. )

Tag: đầu tư, đầu tư tài chính, đầu tư Quỹ mở, đầu tư chứng khoán...

 

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top