download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF - BCF (cập nhật ngày 12/02/2018)

Ngày 12 tháng 02 năm 2018
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật ngày 02/07/2017)

Ngày 30 tháng 06 năm 2017
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật ngày 02/07/2017)

Ngày 30 tháng 06 năm 2017
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật ngày 25/05/2016)

Ngày 09 tháng 06 năm 2016
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật ngày 25/05/2016)

Ngày 09 tháng 06 năm 2016
download

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (cập nhật ngày 14/10/2015)

Ngày 03 tháng 11 năm 2015
download

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (cập nhật ngày 14/10/2015)

Ngày 03 tháng 11 năm 2015
download

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF

Ngày 08 tháng 07 năm 2014
download

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF- Bản tóm tắt

Ngày 04 tháng 06 năm 2014
download

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF - Bản tóm tắt

Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top