download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật ngày 24/07/2020)

Ngày 24 tháng 07 năm 2020
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-FIF (cập nhật ngày 08/07/2020)

Ngày 08 tháng 07 năm 2020
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật ngày 18/06/2019)

Ngày 18 tháng 06 năm 2019
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật ngày 18/06/2019)

Ngày 18 tháng 06 năm 2019
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-FIF

Ngày 17 tháng 05 năm 2019
download

Mẫu biểu mới của Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (hiệu lực từ ngày 11/02/2019)

Ngày 11 tháng 02 năm 2019
download

Mẫu biểu mới của Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (hiệu lực từ ngày 11/02/2019)

Ngày 11 tháng 02 năm 2019
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (hiệu lực từ ngày 01/12/2018)

Ngày 28 tháng 11 năm 2018
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (hiệu lực từ ngày 01/12/2018)

Ngày 28 tháng 11 năm 2018
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF - TBF (cập nhật ngày 12/02/2018)

Ngày 12 tháng 02 năm 2018

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top