download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-FIF (hiệu lực từ ngày 01/09/2021)

Ngày 05 tháng 08 năm 2021
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (hiệu lực từ ngày 01/09/2021)

Ngày 05 tháng 08 năm 2021
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (hiệu lực từ ngày 01/09/2021)

Ngày 05 tháng 08 năm 2021
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật ngày 08/02/2021)

Ngày 08 tháng 02 năm 2021
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật ngày 08/02/2021)

Ngày 08 tháng 02 năm 2021
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-FIF (cập nhật ngày 08/02/2021)

Ngày 08 tháng 02 năm 2021
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật ngày 29/09/2019)

Ngày 29 tháng 09 năm 2020
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật ngày 29/09/2019)

Ngày 29 tháng 09 năm 2020
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-FIF (cập nhật ngày 16/09/2020)

Ngày 16 tháng 09 năm 2020
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật ngày 24/07/2020)

Ngày 24 tháng 07 năm 2020

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top