Các câu hỏi của nhà đầu tư quỹ Mở (Phần 1)

1. Làm thế nào để biết khoản đầu tư quỹ Mở VCBF có lợi nhuận?

Lợi nhuận đầu tư quỹ Mở VCBF sẽ đến từ chênh lệch giá chứng chỉ quỹ (CCQ) tại thời điểm hiện tại so với giá chứng chỉ quỹ tại thời điểm bạn mua vào trừ đi phí mua và phí bán (nếu có). Như vậy nếu giá CCQ tại thời điểm hiện tại sau khi trừ đi phí mua và phí bán (nếu có) cao hơn giá CCQ mà bạn đã mua thì tức là bạn đã có lợi nhuận.

 2. Lợi nhuận của quỹ mở VCBF đến từ đâu?

Lợi nhuận của các quỹ Mở VCBF chủ yếu đến từ việc đầu tư vào các chứng khoán  niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khoán. Các nguồn đem lại lợi nhuận cho các quỹ bao gồm:

- Sự tăng giá  của các cổ phiếu mà các quỹ đang nắm giữ.

- Những cổ tức của các cổ phiếu mà các quỹ đăng nắm giữ.

- Lãi suất của các trái phiếu.

- Lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn.

 3. Tính thanh khoản của quỹ Mở VCBF so với các kênh đầu tư khác?

Quỹ Mở VCBF có tính thanh khoản cao so với các kênh đầu tư khác. Nhà đầu tư quỹ Mở có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư một cách dễ dàng, nhanh chóng bằng cách bán lại CCQ cho VCBF bất cứ lúc nào.

VCBF có trách nhiệm mua lại tất cả các CCQ với giá CCQ tại thời điểm bán trừ đi phí bán (nếu có).

4. Cách tính giá chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)?

Giá chứng chỉ quỹ bằng tổng giá trị thị trường của tài sản của Quỹ trừ đi tổng nợ của quỹ chia cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

5. Tính minh bạch của giá chứng chỉ quỹ Mở của VCBF?

Giá chứng chỉ quỹ Mở của VCBF rất minh bạch vì những lý do sau:

  • Giá CCQ được Bộ phận kế toán Quỹ của ngân hàng giám sát là ngân hàng Standard Chartered tính vào mỗi ngày định giá (thứ 4 hàng tuần). Sau đó, VCBF sẽ kiểm tra lại và công bố trên trang web của công ty và báo cáo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) hàng tuần trong vòng 1 ngày làm việc, sau ngày giao dịch gần nhất theo quy định của luật về Quản lý quỹ Mở
  • Quỹ Mở VCBF chỉ mua cổ phiếu, trái phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo tính minh bạch cho các nhà đầu tư vì giá của cổ phiếu và trái phiếu niêm yết được công bố công khai tại các công ty chứng khoán và trên các trang web của các công ty này cũng như các trang thông tin điện tử.
  • Hầu hết các chi phí hoạt động của các quỹ Mở VCBF đều được liệt kê một cách chi tiết, rõ ràng trong các Bản Cáo Bạch như:
  • Phí quản lý, phí ngân hàng giám sát, phí lưu ký, phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng, phí kiểm toán, phụ cấp Ban Đại Diện quỹ. Các phí khác có thể gồm phí tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư, phí in ấn Bản Cáo Bạch.

 

 

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top