Các câu hỏi của nhà đầu tư quỹ Mở (Phần 2)

A. KHI NÀO TÔI NHẬN ĐƯỢC XÁC NHẬN THÔNG TIN GIAO DỊCH?

1. Xác nhận đầu tư sau khi đầu tư quỹ Mở VCBF:

 •  Sau khi Lệnh Mua được khớp, bạn sẽ nhận được email xác nhận đầu tư từ Đại lý Phân phối của VCBF trong vòng 3 ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch (Thứ 4 hàng tuần).

2. Xác nhận đầu tư sau khi đầu tư vào Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP):

 Thời điểm khớp lệnh

 Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần
  (Ngày T)

 Email xác nhận đầu tư từ Đại lý Phân phối của VCBF

 Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm khớp lệnh
  (Ngày T+3)

 

3. Bản Sao Kê số dư chứng chỉ quỹ Mở VCBF:

 • Trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 10 hàng tháng, VCBF sẽ email tới các nhà đầu tư Bản Sao Kê.

B. CÁC LOẠI PHÍ ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ MỞ?

1. Phí mua: 

 • Phí mua 0%, đầu tư tối thiểu từ 100.000 đồng.

2. Phí bán:

 • Phí bán từ 0% đến 3% tùy vào thời gian đầu tư.
 • Quỹ Mở VCBF được thiết kế để bạn đầu tư dài hạn, không dành cho mục đích mua bán ngắn hạn. Việc mua đi bán lại thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận của bạn cũng như lợi nhuận của Quỹ.
 • Phí bán sẽ được hạch toán vào quỹ Mở VCBF như là một khoản thu nhập của Quỹ.
 • Thời Gian Nắm Giữ

  Phí Bán (% của NAV)

  01 tháng hoặc ngắn hơn

  3,0%

  Trên 01 tháng đến 12 tháng *)

  2,0%

  Trên 12 tháng đến 24 tháng

  0,5%

  Trên 24 tháng

  Miễn phí

3. Phí chuyển đổi quỹ: hiện tại là 0%. 

4. Phí chuyển nhượng:

 • 300.000 đồng cho mỗi giao dịch chuyển nhượng.

5. Các loại phí khác được nêu trong Bản Cáo Bạch:

 • Lợi nhuận công bố của các quỹ Mở VCBF đều đã được trừ hết các khoản phí quản lý, hoạt động, … nêu trong Bản Cáo Bạch rồi. Nên bạn sẽ không phải trả thêm các phí này.

C. TẠI SAO VCBF KHÔNG TRẢ CỔ TỨC CHO NHÀ ĐẦU TƯ?

 • Theo luật định, nhà đầu tư quỹ Mở phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

 Nhà đầu tư cá nhân

 Thuế TNCN phát sinh từ

 Nhận cổ tức

 Bán chứng chỉ quỹ

5%

0.1%

 

 • Như vậy, khi nhận cổ tức, bạn phải đóng thuế TNCN cao hơn rất nhiều so với bán chứng chỉ quỹ (CCQ)
 • Khi chia cổ tức, giá CCQ cũng bị giảm bằng đúng số tiền cổ tức trên một CCQ (tức là tổng tiền CCQ mà bạn đang có cũng giảm đi bằng tổng tiền cổ tức bạn nhận được).
 • Thay vào đó, để hiện thực hóa lợi nhuận hay khi cần sử dụng tiền, bạn có thể bán một phần hoặc toàn bộ số CCQ đang có, bạn sẽ có lợi hơn là nhận cổ tức.
 • Do vậy, VCBF chưa có kế hoạch chia cổ tức hoàn toàn vì lợi ích của nhà đầu tư.

 

 

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top