Giá Chứng Chỉ Quỹ Mở VCBF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng

VCBF-MGF
Tại ngày 15/12/2021

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

VCBF - TBF
18,754.23-1.07%
Tại ngày 09/01/2019

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu

VCBF-BCF
17,391.64-2.07%
Tại ngày 09/01/2019

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF

VCBF-FIF
9.997,36-0.03%
Tại ngày 21/8/2019

(Tỉ suất lợi nhuận Quỹ mở thay đổi hàng năm tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ.

Đầu tư Quỹ mở có thể có các rủi ro thị trường nên bạn cần đọc kỹ các tài liệu về Quỹ mở. )

Tag: đầu tư, đầu tư tài chính, đầu tư Quỹ mở, đầu tư chứng khoán...

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top