Quỹ Mở là hình thức đầu tư dài hạn. Như lịch sử đã chứng minh ở nhiều nước, lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu trong một thời gian dài thường cao hơn lợi nhuận đầu tư vào trái phiếu, sau khi bù lạm phát. Vì thế, quỹ có thể mang đến lợi nhuận cao hơn khi bạn có thể đầu tư vào quỹ Mở dài hạn. Tuy nhiên, việc bạn nên đầu tư vào quỹ Mở trong bao lâu còn hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu tài chính của riêng bạn và số tiền bạn dự định đầu tư hàng tháng.

VD: Nếu bạn muốn đạt được số tiền là 500 triệu đồng từ số tiền đầu tư định kỳ hàng tháng vào quỹ mở là 3 triệu đồng, tỉ suất lợi nhuận giả định của quỹ đó là 10%/năm thì bạn sẽ cần phải đầu tư trong vòng khoảng gần 9 năm. (Đây chỉ là ví dụ minh họa và đó không phải là tỉ suất lợi nhuận cam kết của bất kỳ một quỹ nào của VCBF).

Số tiền bạn nên đầu tư vào quỹ Mở hàng tháng tùy thuộc vào mục tiêu tài chính của bạn, khoảng thời gian bạn cần rút vốn (thời gian đầu tư) và số tiền mà bạn có thể tiết kiệm mỗi tháng. Với Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF, sau khi đầu tư lần đầu với số vốn tối thiểu là 5 triệu đồng, bạn có thể đầu tư tối thiểu là 1 triệu đồng mỗi tháng hoặc mỗi quý.

VD: Nếu bạn muốn đạt được số tiền là 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) trong 10 năm nữa, tỉ suất lợi nhuận giả định của quỹ đó là 10%/năm thì bạn cần đầu tư định kỳ là 3.910.000 đồng hàng tháng. (Đây chỉ là ví dụ minh họa và đó không phải là tỉ suất lợi nhuận cam kết của bất kỳ một quỹ nào của VCBF).

Công ty Quản lý Quỹ VCBF sẽ có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ Mở với giá trị tài sản ròng của từng chứng chỉ quỹ (hay còn gọi là giá chứng chỉ quỹ) tại thời điểm bán trừ đi phí bán (nếu có).

Mỗi quỹ Mở là một sản phầm đầu tư và có không có thời gian hoạt động xác định.

Bạn nên đầu tư vào quỹ Mở sớm ngay khi bạn xác định được mục tiêu tài chính của bạn. Các mục tiêu tài chính của bạn có thể bao gồm: tiền tiết kiệm để về hưu, mua nhà, mua xe ô-tô, bắt đầu kinh doanh hoặc chi trả tiền học cho các con. Nếu bạn thực hiện việc đầu tư định kỳ sớm thì bạn sẽ đến gần hơn với việc hiện thực ước mơ của bạn. Trì hoãn việc đầu tư chỉ làm gia tăng các gánh nặng cho bạn và việc đạt được các mục tiêu càng khó khăn hơn.

Tiền gửi ngân hàng có lãi suất đảm bảo vì vậy lợi nhuận là có giới hạn. Còn mục tiêu đầu tư của quỹ Mở là mang lại tổng lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư, vì vậy lợi nhuận không có giới hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, quỹ có thể có lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn tiền gửi ngân hàng.

Thị trường có thể có nhiều biến động, lên xuống. Tuy nhiên vì đầu tư vào quỹ Mở là đầu tư dài hạn, nên bí quyết để chấp nhận biến động thị trường là tập trung vào kết quả lâu dài thay vì các thay đổi hàng ngày.

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ là cách đầu tư lý tưởng để tránh biến động của thị trường. Nếu đầu tư với khoản tiền cố định định kỳ, giá mua trung bình của bạn luôn thấp hơn giá trung bình của Đơn Vị Quỹ mà không phụ thuộc vào biến động của thị trường. Số lượng Đơn Vị Quỹ được mua nhiều hơn khi giá thấp và được mua ít hơn khi giá cao. Do đó, bạn tự động được hưởng lợi mà không cần phải theo dõi giá (NAV) hàng ngày.

Quỹ cân bằng là một loại quỹ mở đầu tư vào cả cổ phiếu và tài sản thu nhập cố định (trái phiếu). Một quỹ cân bằng điển hình sẽ phân bổ một nửa tài sản vào cổ phiếu và một nửa vào trái phiếu. Xét về mặt rủi ro, loại quỹ này có mức rủi ro trung bình.

Do tính chất như vậy, quỹ cân bằng hướng tới những nhà đầu tư tìm kiếm một sự kết hợp giữa tính an toàn của trái phiếu và sự gia tăng lợi nhuận của cổ phiếu. Do đó, khi đầu tư vào quỹ, những nhà đầu tư này thường có mức độ chấp nhận rủi ro vừa phải.

Ví dụ như Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (quỹ VCBF-TBF) là một quỹ cân bằng. Tuy nhiên, đó là cân bằng chiến lược. “Chiến lược” có nghĩa là quỹ VCBF-TBF có thể thay đổi tỉ lệ của cổ phiếu hay trái phiếu từ 25 đến 75%, chứ không phải luôn chỉ là 50% và 50%. Tùy thuộc vào sự đánh giá của các nhà quản lý quỹ về tình hình kinh tế và sự định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tỉ trọng phân bổ tài sản của quỹ VCBF-TBF sẽ được chuyển đổi từ 25% cho đến 75% cho mỗi loại tài sản.

 

Theo quy định của Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định rõ các công ty Quản lý Quỹ : “Không được cam kết, bảo đảm kết quả đầu tư trừ trường hợp chỉ đầu tư vào những sản phẩm có thu nhập cố định”. Sản phẩm có thu nhập cố định bao gồm trái phiếu, tín phiếu, tiền gửi ngân hàng. Do đó, các quỹ Mở có đầu tư vào cổ phiếu thì không được cam kết lợi nhuận.

Bạn có thể tham khảo lợi nhuận của các quỹ Mở của VCBF như sau:

-Lợi nhuận của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF năm 2015 là 19,3% và 30,6% kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013 đến ngày 31/12/2015.
-Lợi nhuận của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF năm 2015 là 23,4% và 19,1% kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014 đến ngày 31/12/2015.

(Kết quả hoạt động của quỹ Mở trong quá khứ không nhất thiết đảm bảo cho kết quả hoạt động trong tương lai).

CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN, TIỀN CỦA QUỸ

Vì lợi ích của bạn trong việc đầu tư vào Quỹ Mở VCBF, việc quản lý tài sản, tiền của Quỹ được thực hiện nghiêm ngặt và gồm nhiều tổ chức liên quan như sau:

 1-    Công ty Quản lý Quỹ VCBF:

 • VCBF là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của Quỹ và quản lý các dịch vụ của Đại lý Chuyển nhượng và quản trị Quỹ.
 • VCBF đầu tư tiền của các Quỹ bằng cách mua bán các chứng khoán có tiềm năng tăng trưởng dài hạn trên thị trường sau khi thực hiện phân tích kỹ lưỡng thị trường và các chứng khoán, nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho bạn.

2-    Ngân hàng Giám sát:

 • Ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered Việt Nam (SCB) đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua là Ngân hàng Giám sát mới cho các Quỹ của VCBF.
 • SCB giám sát và lưu ký cho các tài sản của Quỹ và đảm bảo hoạt động quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các dịch vụ khác được tiến hành đúng quy định của Pháp luật.
 • SCB tính giá trị tài sản ròng (NAV) của các Quỹ.
 • SCB nhận tiền khi bạn mua chứng chỉ quỹ và thanh toán tiền cho bạn khi bạn bán chứng chỉ quỹ.
 • SCB kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ.

3-    Đại lý Chuyển nhượng:

 • Hiện tại là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 • VSD mở/đóng, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
 • VSD lập sổ lệnh lưu trữ đầy đủ thông tin về các lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ của bạn.

4-    Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN):

UBCKNN kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ các hoạt động của các Quỹ VCBF bao gồm các hoạt động đầu tư của Quỹ, các hoạt động quản lý Quỹ, giá trị tài sản ròng, các phí giao dịch, tình hình tài chính và nhân sự của Quỹ để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

5-    Công ty Kiểm toán:

 • Công ty kiểm toán đa quốc gia Ernst & Young hiện là công ty kiểm toán cho các Quỹ VCBF.
 • Công ty kiểm toán kiểm tra mọi hoạt động của Quỹ bao gồm các hoạt động đầu tư, các hoạt động quản lý Quỹ, giá trị tài sản ròng, các phí giao dịch và tình hình tài chính hàng năm để đảm bảo mọi hoạt động của Quỹ tuân thủ quy định của Pháp luật và minh bạch.

 GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

 • Lệnh mua được chấp nhận để thực hiện khi hồ sơ đăng ký mua được Đại lý Chuyển nhượng chấp nhận và Ngân hàng Giám sát xác nhận đã nhận tiền chuyển tới từ tài khoản đứng tên bạn.
 • Tiền mua chứng chỉ quỹ cần được chuyển từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát.
 • Nhân viên của tất cả các đơn vị liên quan không được nhận tiền mặt từ nhà đầu tư
 • Lệnh bán được chấp nhận để thực hiện khi số lượng Đơn Vị Quỹ đăng ký bán được Đại lý Chuyển nhượng xác nhận là do Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ đó nắm giữ.
 • Tiền bán chứng chỉ quỹ sẽ chỉ được chuyển vào vào tài khoản đứng tên bạn mà bạn đã điền trong Đơn mở tài khoản giao dịch với Quỹ.

 Với sự minh bạch, chặt chẽ trong quá trình quản lý, VCBF đảm bảo rằng tiền của bạn đang được quản lý an toàn và tăng trưởng trong dài hạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       I.          Công ty Quản lý Quỹ (QLQ) là gì?

Công ty QLQ là công ty quản lý tiền/tài sản của các quỹ mở. Công ty QLQ sẽ quyết định chiến lược đầu tư của các quỹ mở mà họ quản lý tùy theo mục tiêu đầu tư của từng quỹ.

     II.          Thế nào là một công ty QLQ tốt?

Đầu tư vào quỹ mở đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định, nên bạn cần phải hiểu rõ về công ty QLQ mà bạn chọn.

 

 

Điều kiện để là công ty QLQ tốt

Lý do VCBF là công ty QLQ tốt

1

Uy tín

 • Được các nhà đầu tư tin cậy.
 • Có uy tín tốt và hoạt động lâu năm trên thị trường tài chính.

 

 • VCBF là liên doanh của Ngân hàng Vietcombank và Tập đoàn QLQ Franklin Templeton Investments của Mỹ hoạt động toàn cầu.
 • VCBF đã có hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam.
 • VCBF đã và đang quản lý tài sản hiệu quả cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam và nước ngoài.

2

Kinh nghiệm

Có đội ngũ chuyên gia QLQ giàu kinh nghiệm và ổn định.

 • Đội ngũ đầu tư của VCBF có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường.
 • Ban Điều Hành các quỹ mở VCBF gồm 04 chuyên gia đầu tư có bằng CFA. (Bằng CFA được cấp bởi Hiệp hội CFA của Mỹ).
 • Ban Điều Hành các quỹ mở VCBF được hỗ trợ bởi 05 chuyên gia phân tích.

3

Kết quả hoạt động

Các quỹ đang quản lý có kết quả tốt, có lợi nhuận cao hơn các quỹ khác cùng loại và vượt lợi nhuận tham chiếu.

 • Lợi nhuận của quỹ VCBF-TBF đã đạt 19,3% năm 2015 và 30,6% kể từ khi thành lập đến 31/12/2015, so với lợi nhuận tham chiếu của quỹ tương ứng là 6,7% và 15,7%.
 • Lợi nhuận của quỹ VCBF-BCF đạ đạt 23,4% năm 2015  và 19,1% kể từ khi thành lập đến 31/12/2015, so với lợi nhuận tham chiếu của quỹ tương ứng là 4,4% và -2,2%.

4

Triết lý đầu tư

Triết lý đầu tư quyết định sự ổn định về tình hình hoạt động của quỹ.

 • Chủ động phân tích sàng lọc thị trường và các ngành.
 • Áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trong việc lựa chọn cổ phiếu.
 • Phân tích chuyên sâu trước khi đầu tư và giám sát thường xuyên sau đầu tư.
 • Đầu tư dài hạn và phân tích cơ bản.

 

5

Dịch vụ khách hàng

 • Chuyên nghiệp, luôn thân thiện.
 • Thường xuyên công bố thông tin đến nhà đầu tư.
 • Trang web và các tài liệu có đầy đủ thông tin.
 • VCBF không ngừng cải thiện dịch vụ khách hàng. VCBF luôn giải đáp các thắc mắc và cung cấp các thông tin khi nhà đầu tư cần.
 • Giá chứng chỉ quỹ (NAV) và các thông tin luôn được cập nhật trên trang web.

6

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư đa dạng với nhiều cổ phiếu của nhiều ngành khác nhau.

 • Các quỹ mở VCBF đầu tư vào các cổ phiếu của từ 30 đến 40 công ty khác nhau trong 10 ngành.

 

 

 

Lợi nhuận đầu tư quỹ Mở của bạn sẽ đến từ chênh lệch giá Chứng Chỉ Quỹ tại thời điểm hiện tại so với giá Chứng Chỉ Quỹ tại thời điểm bạn mua vào trừ đi phí mua và phí bán (nếu có). Như vậy nếu giá Chứng Chỉ Quỹ tại thời điểm hiện tại sau khi trừ đi phí mua và phí bán (nếu có) cao hơn giá Chứng Chỉ Quỹ mà bạn đã mua thì tức là bạn đã có lợi nhuận.

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...

Bạn có những thắc mắc khác chưa được giải đáp ở trên?

Vui lòng liên hệ với VCBF. Chúng tôi rất sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc.

Liên hệ ngay

back to top