Nguyễn Hoàng Linh, Thạc sĩ Phân tích Đầu tư

Nguyễn Hoàng Linh, Thạc sĩ Phân tích Đầu tư

GIÁM ĐỐC NGHIÊN CỨU 

Ông Nguyễn Hoàng Linh bắt đầu làm việc tại VCBF vào năm 2013 với vai trò Chuyên viên phân tích đầu tư, phụ trách các ngành vận tải, vật liệu xây dựng & dịch vụ xây dựng, dịch vụ tiện ích (điện & nước) và dầu khí. Ông Nguyễn Hoàng Linh được đề bạt làm Phó Giám đốc Nghiên cứu vào tháng 8 năm 2018 và đã giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu, giám sát các công việc của Nhóm Nghiên cứu kể từ đó.

Ông Linh chính thức trở thành Giám đốc Nghiên cứu từ tháng 7/2019.

Trước khi gia nhập VCBF, ông Linh làm việc 1 năm tại Sacombank với vai trò Chuyên viên tín dụng, phụ trách phân tích tín dụng các doanh nghiệp trong ngành sản xuất công nghiệp.

Ông Linh có bằng Thạc sỹ phân tích đầu tư của trường Đại Học Stirling, vương quốc Anh và bằng Cử nhân kinh tế tài chính – ngân hàng của trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phạm Lê Duy Nhân, Thạc sĩ Tài chính

Phạm Lê Duy Nhân, Thạc sĩ Tài chính

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DANH MỤC

Ông Phạm Lê Duy Nhân gia nhập VCBF từ tháng 4 năm 2016 với tư cách là Chuyên viên phân tích, phụ trách các ngành Dược phẩm, Bán lẻ, Hàng không và Bất động sản. Ông Nhân đã được bổ nhiệm thành Phó Trưởng phòng Nghiên cứu vào tháng 8 năm 2018 và đồng thời hỗ trợ Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư quản lý các danh mục ủy thác của nhà đầu tư cá nhân. Từ tháng 8 năm 2019, ông được bổ nhiệm thành Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư.

Trước khi gia nhập VCBF, ông Nhân đã có ba năm kinh nghiệm làm Chuyên viên phân tích cao cấp tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect và trước đó là Công ty Chứng khoán FPT. Ông phụ trách các công ty trong ngành công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống, Hàng không và Dệt may.

Ông Nhân có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học La Trobe, Úc và bằng Cử nhân Tài chính & Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

back to top