Phạm Ngọc Ninh, Thạc sĩ Luật học

Phạm Ngọc Ninh, Thạc sĩ Luật học

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Ông Ninh gia nhập VCBF vào tháng 8/2016 và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Pháp chế và Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ. 

Ông Phạm Ngọc Ninh có 12 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Trước đó, ông Ngọc Ninh là Phó Phòng Pháp chế và tuân thủ pháp luật của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam.

Ông Ngọc Ninh tốt nghiệp thạc sỹ luật trường đại học Vũ Hán (Trung Quốc) và có thẻ Luật sư của Bộ Tư pháp Việt Nam. Ông đồng thời là thành viên của U.S. Life Office Management Association.

Trần Thị Hà Linh, Thạc sĩ Tài chính Kế toán - Kiểm toán

Trần Thị Hà Linh, Thạc sĩ Tài chính Kế toán - Kiểm toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bà Trần Thị Hà Linh gia nhập VCBF vào tháng 02/2006. Bà được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Điều hành VCBF từ tháng 05/2017.

Bà Trần Thị Hà Linh phụ trách xây dựng, kiểm soát, phê duyệt các công việc của phòng Điều hành đến 31/03.2022. Từ 01/04/2022, Bà được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng của Công ty LD Quản lý QUỹ đầu tư chứng khoán VCBF.

Trước khi gia nhập VCBF, bà Hà Linh từng làm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).

Bà Trần Thị Hà Linh sở hữu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) và Chứng chỉ hành nghề Quản Lý Quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

Phạm Quang Hưng, Thạc sĩ Tài chính

Phạm Quang Hưng, Thạc sĩ Tài chính

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ông Phạm Quang Hưng được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh VCBF vào năm 2017.

Trước đó, ông có khoảng thời gian dài công tác tại Công ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).

Ông Quang Hưng sở hữu bằng Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nguyễn Vĩnh Đạt, Thạc sĩ Quản lý Dự án

Nguyễn Vĩnh Đạt, Thạc sĩ Quản lý Dự án

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

Ông Nguyễn Vĩnh Đạt bắt đầu công tác tại VCBF từ năm 2019 với chức vụ Giám sát Phát triển Thương hiệu.

Tháng 9/2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Marketing và Truyền thông.

Trước khi gia nhập VCBF, ông từng công tác tại Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, Đại học Việt Đức (VGU) với vai trò Chuyên gia quản lý dự án và phụ trách đối ngoại.

Ông Vĩnh Đạt tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Dự án tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt (CHLB Đức).

 

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top