VNEN

 • Điều lệ quỹ mở VCBF-BCF theo phê duyệt của Đại hội nhà đầu tư thường niên 2018
  Download Điều lệ quỹ mở VCBF-BCF theo phê duyệt của Đại hội nhà đầu tư thường niên 2018
 • Điều lệ quỹ mở VCBF-TBF theo phê duyệt của Đại hội nhà đầu tư thường niên 2018
  Download Điều lệ quỹ mở VCBF-TBF theo phê duyệt của Đại hội nhà đầu tư thường niên 2018
 • Biên bản họp và Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu (VCBF-BCF)
  Download Biên bản họp và Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu (VCBF-BCF)
 • Biên bản họp và Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược (VCBF-TBF)
  Download Biên bản họp và Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược (VCBF-TBF)
 • Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu Tư Của Quỹ VCBF-BCF và Quỹ VCBF-TBF ngày 12-04-2018
  Download Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu Tư Của Quỹ VCBF-BCF và Quỹ VCBF-TBF ngày 12-04-2018
 • Thư mời tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-TBF
  Download Thư mời tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-TBF
 • Thư mời tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF
  Download Thư mời tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF
 • Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF
  Download Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF
 • Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-TBF
  Download Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-TBF
 • Chương trình họp ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF
  Download Chương trình họp ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF

Trang 1 2

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top