Danh Mục

 
Chi tiết danh mục 
 
Tại ngày 31/08/2023
 
Phân bổ tài sản  
Cổ phiếu 70.9%

danh muc vcbf

Tài sản thu nhập cố định

25.1%

Chứng chỉ tiền gửi 2.3%
Tiền và các tài sản khác 1.7%
   
Phân bổ tài sản theo ngành 

Tài chính

34.4% danh muc vcbf
Bất động sản 13.3%
Khác 10.2%
Công nghệ 10.3%
Hàng gia dụng không thiết yếu 9.4%
Hàng hóa, dịch vụ CN 5.4%
Hàng gia dụng thiết yếu 5.3%
Nguyên liệu cơ bản 5.1%
Năng lượng 3.7%
Tiện ích 3.0%
   
5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất

 
Tên công ty
% trên NAV
CTY CP FPT (FPT)

7.3%

Trái phiếu CTCP Masan MEATLife (MML121021)

6.7%

Trái Phiếu CTCP Điện Gia Lai (GEG121022) 6.3%
NH Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (STB) 6.3%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB)

4.6%

Tổng

31.2%

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top