[Tp. HCM] - Tuyển dụng Chuyên viên phân tích (Analyst) (Hạn chót nhận hồ sơ: 15/06/2022)

Phòng ban: Phòng đầu tư
Báo cáo cho: Trưởng phòng phân tích/Trưởng phòng quản lý danh mục/Giám đốc Đầu tư

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Chuyên viên phân tích sẽ phụ trách một số ngành và được coi là các chuyên gia ngành. Theo đó chuyên viên phân tích sẽ thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về ngành, đánh giá các doanh nghiệp trong ngành, thực hiện đề xuất các ý tưởng nghiên cứu/đầu tư trong ngành. Với mỗi đối tượng phân tích, chuyên viên phân tích sẽ phân tích, định giá và và đề xuất mua, bán hay nắm giữ, nhằm hỗ trợ Giám đốc đầu tư và các trưởng phòng quản lý danh mục đưa ra các quyết định đầu tư cổ phiếu. Chuyên viên phân tích cũng hỗ trợ trưởng phòng quản lý danh mục trong đánh giá và đề xuất các cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và định kỳ cập nhật về ngành theo sự phân công của Trưởng phòng phân tích/Trưởng phòng Quản lý Danh mục/Giám đốc đầu tư.
- Nghiên cứu, phân tích và định giá và doanh nghiệp, lập và trình bày đề xuất đầu tư cho Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư/Hội đồng Đầu tư.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ, hỗ trợ trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư lập các đề xuất đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
- Phân tích, dự phóng và báo cáo về những thay đổi đáng kể trong các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty/ngành.
- Chịu trách nhiệm theo dõi cập nhật về các công ty được giao (tất cả các tin tức, thông báo liên quan và có thể ảnh hưởng động đến hoạt động và giá cổ phiếu các công ty), cập nhật tình hình hoạt động của công ty trên cơ sở hàng quý.
- Trả lời các yêu cầu/câu hỏi của Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư về thông tin hay tình hình hoạt động của các công ty một cách kịp thời.
- Duy trì kiến thức chung về môi trường đầu tư của Việt Nam, điều kiện thị trường và môi trường kinh tế.
- Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà đầu tư và các công ty đầu tư tiềm năng, và các thành viên thị trường khác (công ty môi giới, công ty quản lý quỹ khác, v.v…).
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Công ty.
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích đầu tư.
- Có khả năng phân tích kinh doanh và xây dựng mô hình tài chính chi tiết.
- Hiểu biết vững chắc về thị trường cổ phiếu.
- Đã thi đỗ các kỳ thi CFA là một lợi thế
Có kiến thức chuyên sâu về một/một số ngành kinh tế là một lợi thế
Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến:

Ms. Linh Phạm - Email: linhpham@vcbf.com
back to top