[Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh] - Tuyển dụng Trader (Hạn chót nhận hồ sơ: 22/05/2022)

Phòng ban: 

Phòng vận hành

Địa điểm:   

Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh

Chức danh:

Trader

Báo cáo cho

Trưởng phòng vận hành/Trưởng phòng quản lý danh mục/Giám đốc Đầu tư

Loại vị trí

Toàn thời gian

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Các nhiệm vụ chính bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và thực hiện các hoạt động đầu tư khác; theo dõi tin tức thị trường; và lập các báo cáo cho khách hàng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Theo chỉ thị của cán bộ quản lý danh mục đầu tư, thực hiện 1 cách hiệu quả các giao dịch chứng khoán trên thị trường cho các quỹ/danh mục đầu tư do VCBF quản lý;

- Thực hiện tất cả các thủ tục mua trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp) và các khoản đầu tư khác theo chỉ thị của cán bộ quản lý danh mục đầu tư;;

- Thực hiện các thủ tục tuân thủ trước khi giao dịch để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch nếu được thực hiện sẽ không vi phạm các điều khoản về hạn chế đầu tư của từng quỹ/ danh mục. Thông báo kịp thời cho cán bộ quản lý danh mục đầu tư các vi phạm có thể xảy ra và từ chối các chỉ thỉ có thể thể dẫn đến vi phạm;

- Thực hiện phân bổ kết quả giao dịch theo chính sách phân bổ và phối hợp với phòng vận hành trong việc ghi nhận sổ sách các giao dịch mua bán chứng khoán;

- Lập báo cáo tóm tắt thị trường hàng ngày cho bộ phận đầu tư. Thông báo kịp thời cho Phòng quản lý danh mục đầu tư về bất kỳ tin tức/ diễn biến thị trường quan trọng nào;

- Lập báo cáo kết quả hoạt động định kỳ cho khách hàng;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Công ty

YÊU CẦU TỐI THIỂU

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thị trường chứng khoán/ khối Kinh tế;

- Có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

- Tối thiểu ba năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan tại các tổ chức tín dụng, công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán;

- Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao, luôn hành động với tinh thần đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu;

- Khả năng chịu áp lực.

Hạn chót nhận hồ sơ: 22/05/2022

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến:

Ms. Linh Phạm - Email: linhpham@vcbf.com
back to top