[Hà Nội] - Tuyển dụng Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Đầu Tư (Hạn chót nhận hồ sơ: 22/05/2022)

Báo cáo cho: Trưởng phòng Kế toán Quỹ và Danh mục đầu tư

TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Các nhiệm vụ chính bao gồm vận hành, kế toán và quản trị danh mục đầu tư cho các quỹ/danh mục do VCBF quản lý.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện các công việc vận hành hàng ngày và hạch toán các quỹ và danh mục đầu tư theo phân công của Trưởng phòng Kế toán Quỹ và Danh mục đầu tư.
- Liên hệ với các ngân hàng để thực hiện giao dịch rút/gửi tiền, mua/bán chứng chỉ tiền gửi
- Thực hiện thu tiền và giải ngân
- Định giá tài sản cho các quỹ và danh mục đầu tư theo sổ tay định giá
- Quản lý dòng tiền và chi phí của quỹ/danh mục
- Thực hiện các hoạt động đầu tư cho quỹ/danh mục đầu tư theo chỉ định của Phòng Đầu tư:
- Phối hợp soạn thảo hợp đồng, xác định giá giao dịch, thực hiện chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết
- Thực hiện hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, mua Chứng chỉ tiền gửi.
- Phối hợp với các ngân hàng giám sát để xác định và công bố báo cáo Giá trị tài sản ròng vào mỗi ngày định giá.
- Phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.
- Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động của các Quỹ và Danh mục đầu tư theo yêu cầu của Phòng Đầu tư hoặc Khách hàng.
- Cập nhật thông tin quỹ cũng như phản hồi các câu hỏi của khách hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo Công ty phân công.
 
YÊU CẦU:
 
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.
- Trình độ nói và viết Tiếng Anh tốt.
- Cẩn thận, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và tuân thủ deadline.

Hạn chót nhận hồ sơ: 22/05/2022

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến:

Ms. Linh Phạm - Email: linhpham@vcbf.com
back to top