VCBF và SEABANK ký kết thỏa thuận hợp tác thành công

2018-05-31 14:38:10

Ngày 29/05/2018 vừa qua, VCBF và Ngân hàng SEABANK đã ký kết thỏa thuận hợp tác để phát triển hoạt động giới thiệu chứng chỉ quỹ mở của VCBF. Với sự hỗ trợ của Ngân hàng SEABANK, các khách hàng sẽ thuận tiện hơn trong việc giao dịch quỹ mở VCBF. Bạn có thể truy cập https://www.vcbf.com/quy-mo/cach-thuc-dau-tu/dia-chi-cac-nha-phan-phoi/ để biết các địa chỉ của SEABANK có giới thiệu quỹ mở VCBF.  

[Bà Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SEABANK (phải) và Tiến sỹ Vũ Quang Đông - Tổng Giám đốc VCBF (trái) cùng các thành viên ban lãnh đạo của SEABANK và VCBF]

 

back to top