VNEN

 • Thông báo thay đổi Bản cáo bạch quỹ VCBF-BCF và VCBF-TBF
  Download Thông báo thay đổi Bản cáo bạch quỹ VCBF-BCF và VCBF-TBF
 • Giấy phép điều chỉnh (số 17_GPĐC-UBCK)
  Download Giấy phép điều chỉnh (số 17_GPĐC-UBCK)
 • Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
  Download Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
 • Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
  Download Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
 • Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
  Download Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
 • Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2017
  Download Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2017
 • Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
  Download Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
 • Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
  Download Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
 • Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
  Download Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
 • Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
  Download Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF
Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top