Giải pháp tối ưu để đạt các mục tiêu:

ĐẦU TƯ VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ là chương trình đầu tư tiết kiệm giúp Quý khách đầu tư hiệu quả vào các Quỹ mở VCBF với một khoản tiền cố định một cách định kỳ mỗi tháng.

 

(Tỉ suất lợi nhuận Quỹ mở thay đổi hàng năm tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ.

Đầu tư Quỹ mở có thể có các rủi ro thị trường nên bạn cần đọc kỹ các tài liệu về Quỹ mở. )

Tag: đầu tư, đầu tư tài chính, đầu tư Quỹ mở, đầu tư chứng khoán...

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top