VNEN

Đầu tư vào quỹ mở

Chiến lược đầu tư: Chương trình đầu tư định kỳ "SIP"

Định nghĩa

SIP là cách đầu tư thường xuyên và bằng nhau vào một quỹ Mở. Đặc biệt, SIP có thể xem là một cách tiết kiệm dài hạn cho nhà đầu tư ít vốn.

Lợi ích

SIP có lợi thế là chi phí mua chứng chỉ quỹ trung bình mà nhà đầu tư bỏ ra sẽ thấp hơn giá trung bình của chứng chỉ quỹ khi thị trường chứng khoán nhiều biến động. Vì vậy, đầu tư với SIP sẽ có lợi cho nhà đầu tư mà không cần phải theo dõi thị trường hàng ngày.

Lựa chọn quỹ

Quỹ Mở thường được phân loại dựa trên mức độ rủi ro do sự khác biệt về chiến lược đầu tư và đặc tính chịu rủi ro của nhà đầu tư.

Danh Mục

Tăng trưởng

Thường bao gồm tỷ trọng cổ phiếu lớn hơn tỷ trọng tài sản thu nhập cố định (có thể là 100% cổ phiếu) và có rủi ro lớn hơn nhưng cũng mang lại lợi nhuận lớn hơn

Đây có thể là một khoản đầu tư ưu thế cho nhà đầu tư trẻ có khả năng chấp nhận mức rủi ro cao

Cân bằng

Thường bao gồm tỷ trọng cân bằng giữa cổ phiếu và tài sản thu nhập cố định (có thể là 50% cổ phiếu và 50% trái phiếu) và có mức rủi ro thấp hơn danh mục tăng trưởng

Danh mục này phù hợp với các nhà đầu tư trung niên hoặc thận trọng

Bảo thủ

Thường bao gồm tỷ trọng tài sản thu nhập cố định lớn hơn tỷ trọng cổ phiếu (có thể là 100% trái phiếu) và có rủi ro thấp cho nên lợi nhuận mang lại cũng thấp hơn

Danh mục này phù hợp với những người cao tuổi hơn và muốn khoản tiết kiệm suốt đời của mình được đảm bảo khi nghỉ hưu hoặc những nhà đầu tư không thích rủi ro

Biểu đồ các loại danh mục của quỹ mở

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top