VNEN

 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 09-05-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 09-05-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 02-05-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 02-05-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 26-04-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 26-04-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 18-04-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 18-04-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 11-04-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 11-04-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 04-04-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 04-04-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 28-03-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 28-03-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 21-03-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 21-03-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 14-03-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 14-03-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 07-03-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 07-03-2018

 

Tại ngày 16/05/2018

    Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm theo NAV  
Tên Quỹ NAV/1 CCQ
(VNĐ)
Thay đổi NAV
(%)

Tỷ suất lợi nhuận
từ đầu năm

1 năm
Từ khi thành lập

Tỷ lệ phân phối
lợi nhuận

VCBF-BCF

19,211.06  0.75% 

-0.78% 

16.33%

19.11%

Chưa có

 

 

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top