Tại ngày 19/09/2018

    Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm theo NAV  
Tên Quỹ NAV/1 CCQ
(VNĐ)
Thay đổi NAV
(%)

Tỷ suất lợi nhuận
từ đầu năm

1 năm
Từ khi thành lập

Tỷ lệ phân phối
lợi nhuận

VCBF-BCF

 19,237.44  2.40%

-0.64%

12.12%

17.40%

Chưa có

 

 

 

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 19-09-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 12-09-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 05-09-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 29-08-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 22-08-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 15-08-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 08-08-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 01-08-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 25-07-2018

download

Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 18-07-2018

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top