VNEN

 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 18-07-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 18-07-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 11-07-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 11-07-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 04-07-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 04-07-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 27-06-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 27-06-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 20-06-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 20-06-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 13-06-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 13-06-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 06-06-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 06-06-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 30-05-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 30-05-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 23-05-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 23-05-2018
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 16-05-2018
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 16-05-2018

 

Tại ngày 18/07/2018
    Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm theo NAV  
Tên Quỹ NAV/1 CCQ
(VNĐ)
Thay đổi NAV
(%)

Tỷ suất lợi nhuận
từ đầu năm

1 năm
Từ khi thành lập

Tỷ lệ phân phối
lợi nhuận

VCBF - TBF

18,472.48 

1.46% -6.71% 3.88%

14.38%

Chưa có

 

 

 

 

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top