VNEN

 • Thay đổi vốn (265 tỷ)
  Download Thay đổi vốn (265 tỷ)
 • Thay đổi wordings về người đại diện theo pháp luật
  Download Thay đổi wordings về người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi điều 5 (nguyên tắc hoạt động)
  Download Thay đổi điều 5 (nguyên tắc hoạt động)
 • Thay đổi phạm vi kinh doanh
  Download Thay đổi phạm vi kinh doanh
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
  Download Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Thay đổi bên một đoạn wording về người đại diện theo pháp luật
  Download Thay đổi bên một đoạn wording về người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi địa chỉ và vốn điều lệ (55 tỷ)
  Download Thay đổi địa chỉ và vốn điều lệ (55 tỷ)
 • Thay đổi bên đối tác liên doanh (Franklin Templeton)
  Download Thay đổi bên đối tác liên doanh (Franklin Templeton)
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh
  Download Thay đổi địa chỉ chi nhánh
 • Điều lệ Công ty
  Download Điều lệ Công ty
Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top