VNEN

 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 22-11-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 22-11-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 15-11-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 15-11-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 08-11-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 08-11-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 01-11-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 01-11-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 25-10-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 25-10-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 18-10-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 18-10-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 11-10-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 11-10-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 04-10-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 04-10-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 27-09-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 27-09-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 20-09-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 20-09-2017

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Tại ngày 22/11/2017

    Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm theo NAV  
Tên Quỹ NAV/1 CCQ
(VNĐ)
Thay đổi NAV
(%)

Tỷ suất lợi nhuận
từ đầu năm

1 năm
Từ khi thành lập

Tỷ lệ phân phối
lợi nhuận

VCBF-BCF

18,070.44  2.10%

28.23%

25.28%

19.94%

Chưa có

 

 

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top