VNEN

 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 19-07-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 19-07-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 12-07-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 12-07-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 05-07-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 05-07-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 28-06-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 28-06-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 21-06-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 21-06-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 14-06-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 14-06-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 07-06-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 07-06-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 31-05-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 31-05-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 24-05-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 24-05-2017
 • Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 17-05-2017
  Download Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ tại ngày 17-05-2017

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Tại ngày 19/07/2017
    Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm theo NAV  
Tên Quỹ NAV/1 CCQ
(VNĐ)
Thay đổi NAV
(%)

Tỷ suất lợi nhuận
từ đầu năm

1 năm
Từ khi thành lập

Tỷ lệ phân phối
lợi nhuận

VCBF - TBF

17,803.31

-1.43% 18.07% 17.45%

17.45%

Chưa có

 

 

 

 

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top