VNEN

Cách Thức Đầu Tư Vào Quỹ Mở

Cách thức đầu tư vào quỹ mở

Mua Chứng Chỉ Quỹ lần đầu tiên (đầu tư vào quỹ lần đầu tiên)

Đối với nhà đầu tư cá nhân

rightmin rightmin
stepimg

Điền vào Đơn Đăng Ký. Đơn Đăng Ký được cung cấp tại các địa điểm phân phối và trên trang thông tin điện tử này tại mục Đơn & Tài liệu quỹ.

stepimg

Bạn chỉ cần cung cấp CMND bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu).

stepimg

Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.


Đối với nhà đầu tư tổ chức

rightmin rightmin
stepimg

Nhà đầu tư cần điền vào Đơn Đăng Ký

stepimg

Cần cung cấp các giấy tờ

stepimg

Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.


Những loại giấy tờ nhà đầu tư tổ chức cần cung cấp

smallicon Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận nhân thân của bất cứ cá nhân có quyền kiểm soát việc điều hành của pháp nhân

smallicon Danh sách người/tổ chức sở hữu trên 5% vốn của pháp nhân

smallicon Bản sao công chứng Giấy phép Thành lập và hoạt động và những giấy phép thay đổi (nếu có)

smallicon Tài liệu bổ nhiệm người đại diện được ủy quyền và bản sao có chứng thực của tài liệu xác định nhân thân của người đại diện được ủy quyền.

smallicon Tài liệu xác định nhân thân được hiểu là tài liệu chính thức có ảnh rõ ràng của cá nhân để có thể nhận diện được cá nhân đó, như hộ chiếu, CMND, bằng lái xe hoặc thẻ cư trú.

Cách thức chuyển tiền

Mọi thanh toán mua đơn vị quỹ thực hiện bằng đồng Việt Nam và nhà đầu tư thanh toán tiền mua đơn vị quỹ bằng cách chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của các Quỹ của VCBF tại Ngân hàng Giám sát chi tiết như sau :

Đối với Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến Lược VCBF (quỹ VCBF-TBF):

1.      Tên người thụ hưởng: Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

2.      Số tài khoản:

-        Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn:

Số tài khoản giao dịch bình thường:                              90249861804

Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP):                             90249861824

-        Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:

Số tài khoản giao dịch bình thường:                              90249861805

Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP):                             90249861825

-        Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank  :

Số tài khoản giao dịch bình thường:                              90249861806

Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP):                             90249861826

 3.      Tại ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

 4.      Nội dung chuyển tiền:

  • Cho giao dịch thường:

-        Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[VCBF_TBF] tại [Đại lý phân phối]

-        Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[VCBF_TBF] tại [Đại lý phân phối]

  •  Cho giao dịch định kỳ SIP:

-        Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[SIP]-[VCBF_TBF]] tại [Đại lý phân phối]

-        Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[SIP] [VCBF_TBF] tại [Đại lý phân phối]

 

Đối với Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (quỹ VCBF-BCF):

1.      Tên người thụ hưởng: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF

2.      Số tài khoản:

-        Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn:                    

Số tài khoản giao dịch bình thường:                              90249862604

Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP):                             90249862624

-        Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:

Số tài khoản giao dịch bình thường:                              90249862605

Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP):                             90249862625

-        Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank:

Số tài khoản giao dịch bình thường:                              90249862606

Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP):                             90249862626

 3.      Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

 4.      Nội dung chuyển tiền:

  • Cho giao dịch thường:

-        Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

-        Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

  •  Cho giao dịch định kỳ SIP:

-        Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[SIP]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

-        Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[SIP]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

Xin lưu ý:

Nhà đầu tư cần ghi đúng số tài khoản VSD cho tài khoản thường hoặc tài khoản SIP khi thực hiện mua thường hoặc mua SIP.

Mua chứng chỉ quỹ lần tiếp theo


rightmin
stepimg

Bạn chỉ cần điền vào phiếu Lệnh Mua được cung cấp tại các địa điểm phân phối và trên trang thông tin điện tử này tại mục Đơn & Tài liệu quỹ.

stepimg

Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.

Bán Chứng Chỉ Quỹ

rightmin
stepimg

Khi bạn đã đạt được mục tiêu tài chính sau khi đầu tư dài hạn với Quỹ, bạn có thể bán lại chứng chỉ quỹ cho VCBF để hiện thực hóa ước mơ của mình.

stepimg

Bạn chỉ cần điền vào phiếu Lệnh Bán được cung cấp tại các địa điểm phân phối và trên trang thông tin điện tử này tại mục Đơn & Tài liệu quỹ.

Các lưu ý khác

mediconSố tiền đầu tư cần được chuyển từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn vào tài khoản của Quỹ.

mediconNgày Giao Dịch để mua và bán chứng chỉ quỹ là ngày thứ Tư hàng tuần, tuy nhiên, vui lòng nộp hồ sơ cho nhà phân phối trước 10 giờ 30 ngày thứ Ba cho Ngày Giao Dịch của tuần đó.


Mức đầu tư

Bạn có thể đầu tư với một số tiền rất nhỏ như sau:

dotsMua lần đầu (đầu tư lần đầu tiên): 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

dotsCác lần mua tiếp theo (nếu muốn đầu tư thêm): 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Không có mức giới hạn đầu tư tối đa.

Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top