VNEN

Giá


Biến động giá NAV      
Tại ngày 31/12/2017        
         
Trên 1 chứng chỉ quỹ (VND)
    Biến động trong vòng 52 tuần  
NAV/1 CCQ   19,361.76      NAV/1 CCQ cao nhất  19,361.76 
Thay đổi so với tháng trước 4.62%   NAV/1 CCQ thấp nhất 14,175.95 
Giá IPO  10.000,00      
Đóng X

VCBF

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty VCBF.

Nếu bạn cần được tư vấn thêm về các quỹ Mở của VCBF cũng như cách thức đầu tư vào quỹ hiệu quả, vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu bên.

Chúc bạn luôn thành công!

Thông tin là thông tin bắt buộc và được bảo mật bởi chúng tôi.

Gửi tin nhắn cho VCBF (Click)

© 2017  Bản quyền của VCBF. Bảo lưu tất cả mọi quyền.

Go top